ホームページ 検索 サービスへのご意見・ご感想   

1 2 2 2
イギリスでの勉強と仕事

スクールカタログ

別サービス

 

特別サービス

保険について

日本への低料金通話

ホームページ私達のサービス費用・小遣いビザ語学・専門学校 住まい働くことインフォパックフォーラムお助けQ&A 私たちへのコンタクト証明書と認可証

 
a
  私達のサービス
  語学コース
   スクールカタログ
   勉強と仕事
   コースを予約する
 仕事
 住まい
   下宿 ,
   安いホテル
   学生寮の一部屋
   フラット又はルームシェア
 申込書
   語学コース予約申込書
   住まいの予約申込書
   勉強と仕事
 インフォパック
 保険
 証明書と認可証
 よくある質問
 連絡先
 日本への低料金通話
 イギリス国内のツアー
 

アンケート

このサイトについてどう思いますか?
とても良い
良い
まあまあ
役に立たない


  Przewodnik po Wielkiej Brytanii
Pobyt stały na terenie Wielkiej Brytanii
Jeżeli pozostają Państwo w związku małżeńskim z obywatelem Wielkiej Brytanii bądź obywatelem innego kraju posiadającym prawo pobytu w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony i pragną Państwo zamieszkać na stałe w Wielkiej Brytanii, będzie Państwu potrzebna wiza MAŁŻEŃSKA (Mąż / Żona). Wiza taka jest ważna przez okres jednego roku i po upływie ważności może zostać przedłużona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Jeżeli zamierzają Państwo wstąpić w związek małżeński z obywatelem Wielkiej Brytanii bądź obywatelem innego kraju posiadającym prawo pobytu w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony i pragną Państwo zamieszkać na stałe w Wielkiej Brytanii, będzie Państwu potrzebna wiza NARZECZEŃSKA. Wiza taka jest ważna przez okres sześciu miesięcy i po zawarciu małżeństwa może zostać przedłużona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Podczas rozpatrywania wniosku, małżonkowie bądź narzeczeni osób ubiegających się o wyżej wymienione rodzaje wiz określani są mianem sponsorów.

Jak ubiegać się o wizę

Wszyscy polscy małżonkowie i narzeczeni muszą przed otrzymaniem wizy odbyć rozmowę w Sekcji Wizowej. Prosimy Państwa o kontakt telefoniczny w celu uzgodnienia terminu rozmowy. Jeżeli wcześniej mieli Państwo jakiekolwiek problemy ze Służbami Imigracyjnymi Wielkiej Brytanii, prosimy o poinformowanie o tym pracownika Sekcji Wizowej podczas uzgadniania terminu rozmowy. Będziemy wówczas mogli poprosić Służby Imigracyjne o bliższe informacje i wyjaśnić wszelkie wątpliwości podczas rozmowy.

Prosimy Państwa o osobiste składanie wniosków w Sekcji Wizowej w dniu rozmowy, o wyznaczonej godzinie.

Niezbędne dokumenty

W momencie składania wniosku poprosimy Państwa o przedstawienie następujących dokumentów:

1. Wypełnione wnioski wizowe IM2A oraz IM2B plus jedna fotografia paszportowa

2. List od sponsora potwierdzający, że zamierza Pan / Pani zamieszkać z nim w Wielkiej Brytanii w charakterze małżonka, bądź że zamierza on wstąpić z Panem / Panią w związek małżeński i po ślubie zamieszkać w Wielkiej Brytanii (w zależności od sytuacji).

3. Dokument potwierdzający, że sponsor jest obywatelem brytyjskim bądź posiada prawo pobytu w Wielkiej Brytanii na czas nieokreślony.

4. Jeżeli ubiegają się Państwo o wizę MAŁŻEŃSKĄ, będą Państwo musieli przedstawić akt małżeństwa.

5. Jeżeli ubiegają się Państwo o wizę NARZECZEŃSKĄ, powinni Państwo udokumentować, że planują Państwo zawarcie małżeństwa. Jeżeli Państwo lub sponsor Państwa pozostawał w przeszłości w związku małżeńskim, potrzebny będzie akt rozwodu lub akt zgonu byłego małżonka.

6. Dokumenty świadczące o tym, że sponsor zatrudniony jest w Wielkiej Brytanii, na przykład:

- list od pracodawcy potwierdzający stanowisko, wysokość wynagrodzenia oraz czas zatrudnienia

- w przypadku osób pracujących na własny rachunek, poświadczone kopie ostatniego sprawozdania rocznego sponsora lub zeznania podatkowego z dochodami za poprzedni rok finansowy

7. Dokumenty potwierdzające, ze sponsor jest w stanie utrzymać Państwa finansowo, na przykład:

- wyciągi bankowe wykazujące regularne wpływy przez co najmniej sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku

8. Dokumenty potwierdzające, że sponsor jest w stanie zapewnić Państwu odpowiednie zakwaterowanie w Wielkiej Brytanii, na przykład:

- akty notarialne dotyczące posiadanej nieruchomości, dokumenty hipoteczne, umowy najmu

WSZYSTKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ W ORYGINALE. JEŻELI JEST TO NIEMOŻLIWE, PROSIMY O PRZEDSTAWIENIE KOPII ORYGINALNYCH DOKUMENTÓW, POŚWIADCZONYCH PRZEZ NOTARIUSZA.

Dzieci pozostające na utrzymaniu

Jeżeli pragną Państwo zamieszkać w Wielkiej Brytanii i zamierzają zabrać z sobą dziecko poniżej 18 roku życia nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego, dziecko to również musi otrzymać wizę. Dokumenty wymagane w przypadku dzieci są takie same, jak w przypadku Państwa. Będziemy jednak musieli zobaczyć również dodatkowe dokumenty, a mianowicie:

- świadectwo urodzenia dziecka

- dokument potwierdzający, że nie pozostają już Państwo w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka

- dokument potwierdzający, że sprawują Państwo bezpośrednią opiekę nad dzieckiem i że drugi rodzic nie sprzeciwia się zamieszkaniu dziecka w Wielkiej Brytanii.

UWAGA! NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DODATKOWE KOPIE KAŻDEGO Z TYCH DOKUMENTÓW.
ŹRÓDŁO: AMBASADA BRYTYJSKA  z dn. 03/12/02
 
 

free calls to Poland

ホームページ 検索 サービスへのご意見・ご感想 kursy angielskiego w Angliicrowdfunding property investment in London

ホームページ ホームページ 費用・小遣い ビザ 語学・専門学校 大学 住まい 働くこと
           フォーラム サービスにかかる費用              お助けQ&A   私たちへのコンタクト

     証明書と認可証

Send mail to info@uk-japan-studies.co.uk with questions or comments about this web site. Advertising
Copyrights © 2000-2017
No part of this site may be reproduced or stored in a retrieval system.

Every effort has been taken to ensure the accuracy of the content of this site but the publisher cannot be held responsible for the consequences of any errors. A number of external links exist within the site and the publisher does not endorse any such external links.
We recommend: kursy angielskiego w Anglii, kursy angielskiego w Anglii tanie rozmowy do Polski & tanie rozmowy do Polski with www.tanie-rozmowy-do-polski.eu.
Don't miss out: free calls to Poland, how to call Poland for free from mobile, free calls to Poland from UK - make completely free calls to Poland from your landlines or mobiles.